Kişisel Verilerin Korunması

www.kalkantatilleri.com adresini ziyaret eden ve kullanan tüm kullanıcıları kapsamaktadır.

Sayfamızı kullanan kullanıcıların doğrudan/dolaylı olarak bize ilettiği/sunduğu veriler Gizlilik Politikamız gereği uygun olan hallerde kullanılmakta olup, KVKK ile koruma altındadır.

Web sayfamızı kullanırken bize ilettiğiniz İsim, telefon, elektronik posta gibi bilgiler sistem tarafından otomatik saklanmakta olup, 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır. (Konaklamanız sırasında Jndarma/Polis bildirgesi hariç.) İlgili veriler ticari amaçla dağıtılmaz, kimse ile paylaşılmaz.

Sayfamızı incelerken ya da formları doldurur iken tarafımıza iletilen bilgiler ancak kendi şirketimizin –www.kalkantatilleri.com – gelişmeleri, yeni kampanyalar ve güncellemeleri size bildirmek üzere kullanılmaktadır.

Çerezler ve dolaylı olarak arka planda toplanan bilgiler de anı kapsamda değerlendirilmekte olup, ticari amaçla 3.kişilere satılmaz, paylaşılmaz. Çerez paylaşımı kişinin kendi bilgisayarından kontrol edilmekte olup, kullanıcı tarafından verilen yetkiler dahilinde alınabilmektedir. Kullanıcının kendi vermediği onay halinde hiçbir çerez bilgisine ulaşamadığımızı ve bu haller de bu bilgilere ulaşamadığımızı bildirmek isteriz.

Kalkan Holidays Turizm Ticaret Sanayi LTD.ŞTİ – www.kalkantatilleri.com olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyoruz.Bu nedenle hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimiz dahil, www.kalkantatilleri.com ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Bunun yanı sıra 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı  Kişisel Veri Sahibi Başvuru formundaki ilgili alanları doldurarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile bilgi talebinde bulunabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

E-Posta Yoluyla

BAŞVURU ADRESİ

Kalkan Holidays, Cumhuriyet Cad No. 40/A, 07960 Kalkan/Kas, Türkiye.

[email protected]

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde red nedeni/nedenleri veya talebin gerçekleştirilmesi halinde yapılan çalışma yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.Kalkan Holidays, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta veya veri koruma süreçlerinde yapabileceği uygulamaya yönelik yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutar.

 

 

<